Een sessie met andere gebruikers delen vanaf de Android toegangsconsole

  Optie Sessie delen

Om een sessie met een ander teamlid te delen, tikt u op de optie Sessie delen in het menu.

 

Sessie met een andere gebruiker delen

U kunt een gebruiker selecteren uit de lijst met teams om uit te nodigen om de sessie bij te wonen. U kunt meerdere uitnodigingen verzenden als u wilt dat meerdere teamleden de sessie bijwonen. Gebruikers worden hier alleen vermeld als zij op de toegangsconsole zijn ingelogd of als voor hen uitgebreide beschikbaarheid is ingeschakeld.

Als u gemachtigd bent sessies te delen met gebruikers die geen lid van uw teams zijn, dan worden extra teams weergegeven, mits deze ten minste één lid bevatten dat op de toegangsconsole is ingelogd of waarvoor uitgebreide beschikbaarheid is ingeschakeld.

Alleen de eigenaar van de sessie kan uitnodigingen verzenden. Uitnodigingen verlopen niet zolang u de eigenaar van de sessie blijft. Eén gebruiker kan voor een bepaalde sessie maar één keer worden uitgenodigd. De uitnodiging verdwijnt als:

  • De uitnodigende gebruiker de uitnodiging annuleert.
  • De uitnodigende gebruiker de sessie verlaat.
  • De sessie stopt.
  • De uitgenodigde gebruiker de uitnodiging aanvaardt.