Instellingen wijzigen in de Android toegangsconsole

 

Instellingen

 

Om uw instellingen te wijzigen, selecteert u Instellingen uit het menu.

Met Geluidseffecten afspelen hoort u waarschuwingen voor bepaalde gebeurtenissen binnen de toegangsconsole.

Om ervoor te zorgen dat tijdens scherm delen uw scherm niet wordt gedimd, moet u Scherm actief houden aanvinken.

Als Cursorbeweging inschalen is aangevinkt, volgt de cursor op de externe computer de beweging van uw vinger op het scherm. Als deze optie niet is aangevinkt, volgt de cursor mogelijk vertraagd, maar is de positie ervan nauwkeuriger.

Met Scrollen en pannen omwisselen kunt u instellen met welke beweging u het muiswiel op de externe computer bedient en met welke beweging u op het scherm pant.