Open de opdrachtshell op een extern eindpunt met behulp van de Android-toegangsconsole

Optie opdrachtshell

Met externe opdrachtshell kunnen bevoorrechte gebruikers een interface naar een virtuele opdrachtregel op externe computers openen. Gebruikers kunnen dan op hun lokale systeem opdrachten invoeren die op het externe systeem worden uitgevoerd. U kunt vanuit meerdere shells werken.

Selecteer Opdrachtshell in het menu om de opdrachtshell te openen. Tik op het pictogram + om een nieuwe shell te openen.

 

Opdrachtshellsessie

Uw beheerder kan ook opnames van een externe shell inschakelen zodat u van elk shell-exemplaar een video kunt maken die vanuit het sessierapport kan worden bekeken. Als opname van opdrachtshell is ingeschakeld, dan is ook een transcript van de opdrachtshell beschikbaar.

Er zijn extra keyboardopdrachten en -tekens beschikbaar boven het standaardkeyboard. Er zijn verschillende extra toetsen die u naar links en rechts kunt vegen voor meer opties.

Indien er meerdere opdrachtshells geopend zijn, kunt u de opdrachtshell naar links en rechts vegen om te wisselen tussen de open shells. De naam van de huidige shell wordt getoond in de hoek linksonder in het shellscherm.

 

Hulpmiddelen voor opdrachtshell

Pictogram voor toevoegen opdrachtshell

Open een nieuwe shell om meerdere opdrachtregels uit te voeren.

Opdrachtshell Sluit de huidige opdrachtshell. Overige geopende opdrachtshells blijven actief.
Toetsenbordpictogram Krijg toegang tot het toetsenbord om opdrachten in de opdrachtshell te typen.
Pictogram voor meer opdrachtshellopties Ga naar het opdrachtshellmenu om extra acties uit te voeren, zoals andere shellsessies bekijken of naar volledig scherm overschakelen.